VELIKE SRPSKE HEROINE

Milutin Tasić

Priče o životu, radu i delu velikih srpskih heroina, koje su svojom snagom i hrabrošću zadivile izadužile ovaj narod: Čučuk Stana, Milunka Savić, Sofija Jovanović, Vasilija Vukotić, Lenka Rabasović, Marija Bursać.
Cena: 1056 din. + PDV